header
CERTIFIKÁTY

Získané certifikáty a licencie

Kontakt
RESTIKO, s.r.o.
Osadná 1
831 02 Bratislava 3

tel: 02/4445 2706    
         4437  2531
fax: 02/ 4437 2657
mobil: 0908 742 905
          0905 646 391
e-mail: restiko@isternet.sk 
                 mitro@restiko.sk 
                 kuric@restiko.sk

REFERENCIE STRECHY

Názov projektu

Objednávateľ

DSS ROSA Bratislava

SANEX s.r.o. Spišská Nová Ves

Bytový dom Nejedlého 16, Bratislava

Dombyt, Trnavská 70, Bernolákovo

Bytový dom ul.Moyzesová 20-4, Pezinok

SVB a NP Moyzesova Pezinok

MŠ Znievska 26 Bratislava  

GALANT n.o., Znievska 26, Bratislava

Bytový dom  Nejedlého 13-17, Bratislava

Spravcovske Bratislavske družstvo, Drobného 27, Bratislava

Pol. Obj  ul. Stará Vajnorská

RMX s.r.o. Stára Vajnorská 37 Bratislava

Bytový dom  J.Jonaša 11, Bratislava  

AG- Expert s.r.o. Zvolenská 3, Bratislava

Bytový dom ul. Saratovská 10, Bratislava

Doming s.r.o. Nejedlého 51, Bratislava

 BD ul. Pribišova 6 Bratislava

SVB A NP BD Pribišova 6, Bratislava

OA, Dudová 4 Bratislava

SANEX s.r.o. Spišská Nová Ves

Bytový dom ul. Tematínska 8 , Bratislava

Bytový podník Petržalka,Haanova 10, Bratislava

Bytový dom ul. Krasnohorská 20 , Bratislava

Bytový podník Petržalka,Haanova 10, Bratislava

Bytový dom Nejedlého 13-17 , Bratislava

Spravcovske Bratislavske družstvo, Drobného 27, Bratislava

Gymnázium Malacky    

SANEX s.r.o. Spišská Nová Ves

Bytový dom, Studenohorská 6,8,  Bratislava

SVB a NP Studenohorska 6,8 Bratislava

Bytový dom, Saratovská 6, Bratislava

Doming s.r.o. Nejedlého 51, Bratislava

Slovdekra, Polianky 15, Bratislava

DRUDOP st. a opr. Družstvo, Bajkalská 31, Bratislava

Bytový dom, Studenohorska 50-52, Bratislava

Doming s.r.o. Nejedlého 51, Bratislava

Gymnázium Pankuchova, Bratislava

SANEX s.r.o. Spišská Nová Ves

Bytový dom, Hanulova 1, Bratislava 

SVB a NP BD ul. Hanulova 1, Bratislava

Polyfunkčný objekt. ul. Podzáhradna

PEKA&Co s.r.o. Nové záhrady 14

Bytový dom, Blagoevova 18, Bratislava

Bytové družstvo Petržalka, Budatínska 1, Bratislava

Bytový dom, Kapanice 19, Bratislava

SVB CESTY, Kopanice 19, Bratislava

Bytový dom, Studenohorska 73-5, Bratislava

Doming s.r.o. Nejedlého 51, Bratislava

REFERENCIE FASÁDY

Bytový dom ul. Saratovská 3, Bratislava

Dombyt, Trnavská 70, Bernolákovo

Bytový dom ul. Bazovského 10-9, Bratislava

Spoloč. vlastníkov bytov, Bazovského

Bytový dom ul. Nemčíkova 1-3, Bratislava

Spoloč. vlastníkov bytov, Nemčíkova

Bytový dom ul. L. Zúbku 22-4, Bratislava

Bytový podník Dúbravka, Fedákova 1, Bratislava

Zateplenie schodiska, Galbavého 3, BA

Doming s.r.o. Nejedlého 51, Bratislava

Bytový dom ul. Mierová 2-20, Pezinok

Spoloč. vlast. bytov, ul. Mierová 2-20, Pezinok

Bytový dom ul. Kpt. Jaroša, Pezinok

AG- Expert s.r.o. Zvolenská 3, Bratislava

Admin. budova, Polianky 15, Bratislava

DRUDOP st. a opr. Družstvo, Bajkalská 31, Bratislava

Bytový dom, Muškátova 8, Pezinok

AG- Expert s.r.o. Zvolenská 3, Bratislava

Bytový dom ul. Rozvodova 11, Bratislava

Spoloč. vlast. bytov, ul. Rozvodova, Bratislava

Bytový dom ul. Kudlákova 1, Bratislava

Bytový podník Dúbravka, Fedákova 1, Bratislava

Bytový dom, Stromova 19-25, Bratislava

Spoloč. vlast. bytov, Stromova 19-25, Bratislava

Bytový dom ul. Sadmilejská 5, Bratislava

AG- Expert s.r.o. Zvolenská 3, Bratislava

Dom služieb, Senec

Bratislavský samosprávny kraj

Bytový dom ul. Bagarova 14, Bratislava

Bytový podník Dúbravka, Fedákova 1, Bratislava

Bytový dom ul. Bystrická 2, Pezinok

AG- Expert s.r.o. Zvolenská 3, Bratislava

Bytový dom ul. Muškátova 8, Pezinok

AG- Expert s.r.o. Zvolenská 3, Bratislava

Bytový dom ul. Bajkalská 31, Bratislava

DRUDOP st. a opr. Družstvo, Bajkalská 31, Bratislava

Bytový dom ul. Bystrická 10-12, Pezinok

AG- Expert s.r.o. Zvolenská 3, Bratislava

Bytový dom ul. Bystrická 18-22, Pezinok

AG- Expert s.r.o. Zvolenská 3, Bratislava

Bytový dom ul. Muškátova 10-12, Pezinok

Spoloč. vlast. bytov, Muškátova 10-12, Pezinok

Bytový dom ul. Tylová 10-4, Bratislava

Spoloč. vlast. bytov, Tylová 10-4, Bratislava

Bytový dom ul. Nejedlého 16, Bratislava

Dombyt, Trnavská 70, Bernolákovo

Bytový dom, Rumančekova 44-54, Bratislava

SVB Rumančekova 44, Bratislava

Bytový dom, Studenohorska 73-5, Bratislava

Doming s.r.o. Nejedlého 51, Bratislava